sadsad x
asdasd
Gizlilik Politikası

FANTOM kişisel verileriniz dâhil olmak üzere bizlerle paylaşmış olduğunuz verilerinizin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir. Amacımız gizliliğinizi korumak ve temin ettiğiniz verilerin güvenliğini sağlamaktır. FANTOM tarafından işlenmekte olan kişisel veriler, teknik imkânlar dâhilinde en iyi şekilde korunmaktadır.

FANTOM elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçlarla saklamakta, işlemekte ve üçüncü kişilerle paylaşmaktadır. FANTOM yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla kişisel verileriniz üzerinde tasarruf etmeyecektir. Verileriniz yüksek güvenlik önlemleri ile korunacak, kredi kartı ve ödeme bilgileriniz hiçbir durumda yasal mevzuatta izin verilen sınırlar haricinde tutulmayacaktır.

FANTOM kullanıcılardan önceden izin almaksızın işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman için değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişikliklere ve güncellemelere size sağlanan linklerden veya FANTOM’a ait www.fantomshop.com adresinden (“Site”) ulaşabilirsiniz.

FANTOM VERİLERİNİZİ HANGİ DURUMLARDA VE HANGİ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA İŞLEMEKTEDİR?

Mevcut ve potansiyel müşteriler ile ilgili veriler tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir veya başkaca şekillerde işlenebilir ve üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Müşteri verilerinin arasında mevcut ve potansiyel müşterileri belirli veya belirlenebilir kılan veriler ile özel nitelikli kişisel veriler de yer alabilir. Bu verilerin tümü birlikte müşteri verileri olarak anılmaktadır.

FANTOM müşteri verilerini kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere, ilgili müşterilerinden Üyelik Sözleşmesinin onaylanması suretiyle almış olduğu rıza kapsamında işlemektedir. Buna ek olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde;

FANTOM’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde;

Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde;

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde de müşteri verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

FANTOM’un müşteri verilerini işlemesindeki amaçları şunlardır:

mal veya hizmet satışı gerçekleştirmek;

teslimat ve kurulum hizmetlerini gerçekleştirmek, gerekli ödemelerin tahsilatını sağlamak;

satış sonrası bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek;

çeşitli mevzuatlardan kaynaklanan hukuki zorunlulukları yerine getirmek ve tüketici başvurularını cevaplamak;

reklam ve pazarlama faaliyetleri sürdürerek müşterilere yeni çıkan ürünler ve kampanyalar hakkında bilgilendirmede bulunmak;

Site kullanıcılarına ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunmak, bu amaçla kullanıcıları gruplandırmak, sunulan reklamlar ile ilgilenilip ilgilenilmediğini belirlemek

Site’yi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları, Site’ye hangi siteden gelindiği ve Site’den sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları vb. istatistiklerini çıkarmak

yönetim raporlama ihtiyacının karşılanması;

yasal prosedürlerle ilgili durumlar ya da hukuki tavsiye alma da dâhil olmak üzere, Şirket’in haklarının kullanılmasının sağlanması;

Şirketin tamamının ya da bir kısmının, işletmesinin ya da Şirket’in grubunun herhangi bir kısmının satılmasının söz konusu olması halinde gerekli faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;

Şirket’in dahil olduğu grup şirketle yönetim ihtiyaçları doğrultusunda paylaşılması;

müşteri ilişkisinin sona ermesinden sonra alışveriş geçmişine ilişkin veri tabanının tutulması ya da bir uyuşmazlık halinde delil olarak kullanmak.

FANTOM yukarıda sayılan amaçlarla işlenecek verileri toplarken Çerezler kullanabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcı aracılığı ile Çerezlerin engellenmesi mümkündür. Kullanıcının Site’yi ziyaret etmesi, işbu politika kapsamında çerez kullanımına onay verdiği anlamına gelmektedir.

Site üzerinde, 3. kişiler tarafından yönetilen site ve içeriklere bağlantılar verilebilir veya erişim olanağı sağlanabilir. 3. Kişi içeriği üzerinde FANTOM’un herhangi bir kontrol veya müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Sitede 3. Kişilere ait platformlara yönelik “plugin”ler kullanılabilir. Kullanıcıların Siteyi ziyaretlerinde toplanan bilgiler, bahsedilen 3. kişi platformlar tarafından kullanılabilir. Kullanıcıların, Siteyi, bu platformlardaki hesaplarına bağlıyken ziyaret etmeleri halinde, Site ve 3. Kişiler tarafından toplanan bilgiler ilişkilendirilebilir.

FANTOM elde ettiği verileri, kendi bünyesinde işlemenin yanı sıra, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda Amerika (Amerika Birleşik Devletleri de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere), Avrupa, Asya ve diğer veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olan bölgelerde yer alan kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına transfer edebilir veya verileri buralarda işleyebilir.

Benzer şekilde yukarıdakilere ek olarak FANTOM şu üçüncü kişilere, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ve hukuki sınırlar çerçevesinde veri aktarımı yapabilmektedir:

yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar;

bayi ve diğer temsilci ve acentelikler;

vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar;

Şirket’in veya Şirketin işletmesinin bir kısmı ya da tamamının potansiyel alıcı veya yatırımcıları;

IT sistemleri sağlayıcıları, müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama programları gibi FANTOM’a ürün veya hizmet sağlayan 3. kişiler;

Paro program ortakları ve işbirliği yapılan diğer şirketler;

Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmet ve faaliyetler için işbirliği yapılan şirket ve organizasyonlar.

VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?

FANTOM bünyesinde işlemekte olan verilerinize ilişkin olarak;

- Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeye,

- Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinmeye,

- Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,

- Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenmeye,

- Verilerin eksik veya yanlış olmalı halinde bunların düzeltilmesini istemeye,

- Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya verilerin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeye,

- Verilerinizin düzeltilmesi ya da silinmesine ilişkin taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye, yönelik taleplerinizi, her zaman info@fantomhop.com e-posta adresi aracılığı ile FANTOM’a iletebilirsiniz.

KULLANICI VERİLERİ İŞLENİRKEN HANGİ İLKELER GÖZETİLMEKTEDİR?

FANTOM Kullanıcı verilerini işlerken şu ilkeleri gözetmektedir:

- Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde işleme;

- Veri işlemenin doğru olması,

- İşlemenin kapsamının belirli olması,

- İşlemenin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi,

- İşlemenin verilerin toplandığı veya yeniden işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,

- Verilerin güncel olması,

- Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.